De 9 jaars fase

De ontwikkelingssprong van de 9-jarige

Net als met 2 jaar komt een kind rond 9 jaar weer in een ik-fase. We zien deze verandering aan het gedrag van kinderen. Ze worden brutaler, eigenwijzer, doen stoer, zijn sneller boos of plotseling heel verdrietig.

Kinderen in deze leeftijd kunnen ook moeite met inslapen krijgen, angstiger zijn, zich terug trekken of er kunnen zelfs lichamelijke klachten ontstaan. Dit zijn signalen die aangeven dat het kind een verandering doormaakt.

Een nieuw gezichtspunt

In deze ontwikkelingsfase gaan kinderen vanuit een nieuw gezichtspunt naar de dingen kijken. Ze worden zich bewust van hun eigen "ik" en komen hierdoor tegenover "de ander" te staan. Ook het gevoelsleven van een kind van 9 verandert. De buitenwereld en alles wat daarin gebeurt lijkt nu pas echt "binnen"te komen. Ze gaan kritische vragen stellen over regels en gewoonten of maken zich meer zorgen over de wereld om hen heen. Ze willen hun eigen wereld groter maken, tegelijkertijd is er net als in de peutertijd, veel behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Het is een overgang waardoor kinderen zich kwetsbaar voelen.

9-jarigen onderling

Ze herkennen veel in elkaar, maar zien ook steeds meer de onderlingen verschillen. Ze vergelijken zichzelf en hun prestaties voortdurend met leeftijdgenoten, ook pubers doen dit. Dit kan aanleiding zijn voor onderlingen botsingen en zelfs pesten. Ook vriendschappen kunnen veranderen, ze worden vaak betekenisvoller.

Geen puberteit!

Vaak hoor ik ouders over hun 9-jarige zeggen, "mijn kind is al in de puberteit" Maar het is geen puberteit, ze zijn wel mondiger en dwarser, maar het heeft niets met de hormonale verandering van de puberteit te maken, dat is een heel ander verhaal.

Help de sprong te maken

Voor kinderen is het belangrijk dat ze juist in deze leeftijd ondersteund worden! Dat ouders ze loslaten om de wereld in te stappen en hen ook weer op te vangen als het nodig is. Bouwen aan veerkracht en zelfvertrouwen is in deze periode van groot belang voor een gezonde ontwikkeling.

Voor informatie en hulp mag je mij mailen of bellen.

Het boek ik ben 9 is een aanrader voor ouders ,leerkrachten en professionals.