PRIVACY POLIS


Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.

Centrum-Mirakel hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens.Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Mocht u toch ontevreden zijn dan kunt u Hier terecht voor het klachtenformulier

Neemt u contact op via mail, voicemail, app of op een andere manier voor informatie of het maken van een afspraak, dan geeft u automatisch toestemming om contact met u op te nemen zodat ik u de informatie kan verstrekken of om u te bellen of mailen om met u een afspraak te maken.

Uw naam, telefoonnummer en mailadres zijn daarvoor voldoende.  Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen.

Indien u voor behandeling komt heb ik van u de volgende gegevens nodig:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken).

Enkele medische gegevens kunnen worden gevraagd met het doel de zorgvraag op u af te stemmen . Wij vragen niet meer dan nodig is voor de behandeling die u gaat ontvangen.

U dient hier toestemming voor te geven en bij uw eerste bezoek zal ik u dan ook nogmaals informeren over de AVG en via een formulier uw toestemming vragen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden , kunt u zelf altijd inzien, eventueel laten corrigeren en laten vernietigen (volgens de wettelijke regels). Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

De gegevens voor de factuur (naam, adres, postcode en woonplaats) worden digitaal verwerkt in een beveiligde computer.

Ik vraag niet om uw BSN nummer (wettelijk verboden) dus kan ik deze niet op de factuur vermelden. 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Copyrights © 2018 Alle Rechten Voorbehouden.