Wat is een opstelling?

Een opstelling is een methode om duidelijkheid te krijgen over het krachtenveld dat aan het werk is op de achtergrond van een vraagstuk waar iemand mee zit. Tijdens een opstelling worden alle elementen die ermee te maken hebben in de ruimte neergezet om te kijken wat de relaties zijn tussen deze elementen en hoe ze beter kunnen samenwerken.
Je kunt het vergelijken met de opstelling van een team bij de tactische bespreking voorafgaan aan een sportwedstrijd.

Ik gebruik hier verschillende hulpmiddelen bij zoals opstellingskaarten ,opstellings- poppetjes en mijn eigen intuïtie die afgestemd is op het krachtveld,


Hoe lang duurt een opstelling?

Een opstelling duurt meestal een uur. Dat levert genoeg inzichten en stof tot nadenken op.


Werken opstellingen alleen bij problemen?

Neen, integendeel. Deze werkwijze sluit erg aan bij de zogenaamde positieve psychologie. Deze stroming onderzoekt welke omstandigheden nodig zijn zodat mensen kunnen floreren en zoekt naar technieken die dat kunnen bevorderen. Er wordt zowel gekeken naar wat iemands sterke punten zijn (wat maakt dat iemand ergens goed in is of kan worden) als naar welke punten verbetering nodig hebben. Bovendien wordt er gefocust op mogelijke oplossingen i.p.v. het eindeloos onderzoeken van het probleem.


Waar kan ik een opstelling voor doen ?


Je kunt bij mij terecht voor :

  • Voor jezelf om meer inzichten in je systemen en patronen te krijgen en waar ze zijn ontstaan
  • Familie opstelling 
  • Gezins opstelling
  • Partner opstelling
  • Werk opstelling