HOOGGEVOELIG EN STRONG WILLED (HSS: SENSATION SEEKERS)

Kenmerkend gedrag hooggevoelig en wilskrachtig kind

Zoals we verschillen in de mate waarin we gevoelig zijn, verschillen we ook in de mate waarin we wilskrachtig zijn. Een kind dat in hoge mate wilskrachtig is, wordt ook wel strong-willed genoemd. In de literatuur wordt gesproken over de high sensation seeker (hss) of het extraverte hooggevoelig (oftewel hoogsensitief) kind. 

Verschillende lijsten
 Een kind kan dus ook heel goed strong-willed, maar niet hooggevoelig zijn. Eerder maakte ik al een lijst met gedrag dat kenmerkend is voor een hooggevoelig kind. De combinatie tussen hooggevoeligheid en strong-willed wordt vaak nog onderbelicht. Vandaar dat ik aan de lijst over strong-willed nog een combinatielijst heb toegevoegd: een lijst met gedrag dat ouders vaak observeren bij hun hooggevoelig kind dat ook strong-willed is.


Kenmerkend gedrag strong-willed kind

Het kind:

 1. Weet heel duidelijk wat het wel en niet wil.
 2. Wil graag zelf bepalen, heeft een grote behoefte aan autonomie.
 3. Is behoorlijk aanwezig: je kunt moeilijk om hem / haar heen.
 4. Is energiek.
 5. Is erg nieuwsgierig: wil graag nieuwe dingen ontdekken en leren.
 6. Is ondernemend: wil graag nieuwe dingen doen.
 7. Kan zo enorm enthousiast en blij zijn, dat het opvalt.
 8. Zo enthousiast als het kind is over sommige dingen, zo enorm saai kan hij/zij andere dingen vinden.
 9. Bruist van de ideeën.
 10. Weet precies wat moet en hoe iets moet.
 11. Ongeduldig? Dat is zachtjes uitgedrukt!
 12. Kan flink driftig worden en explosief zijn als dingen niet gaan zoals hij/zij wil.
 13. Is slim en gewiekst in het verzinnen van dingen om zijn/haar zin te krijgen.
 14. Wil graag zijn/haar gelijk halen.
 15. Gaat de strijd met je aan.
 16. Is verbaal sterk en is enorm goed in het bedenken van (tegen)argumenten.
 17. Blijft protesteren en rebelleren, ondanks heldere uitleg of duidelijke grenzen.
 18. Kan heel lang volhouden, geeft niet zomaar toe.
 19. Het lijkt wel of het kind er vanuit gaat dat hij/zij het voor het zeggen heeft, niet de ouder.
 20. Verkiest vaak actievere bezigheden (buiten spelen, rennen, springen) boven passievere bezigheden (boekje lezen, knuffelmomenten).

Gedrag strong-willed in combinatie met hooggevoeligheid

Let op: de manier waarop beide eigenschappen (hooggevoelig en strong-willed) met elkaar interacteren, wisselt per kind. Wel is het zo dat ouders vaak bepaald gedrag zien bij hun kind dat hooggevoelig & strong-willed is. Dat gedrag benoem ik in onderstaande lijst. Houd er hierbij wel rekening mee dat, zoals gezegd, de manier waarop beide eigenschappen innerlijk interacteren dus verschilt. Om vast te stellen of je kind hooggevoelig & strong willed is, adviseer ik je daarom om te kijken of jij je kind herkent in de meeste van bovenstaande kenmerken van strong-willed en in de meeste kenmerken van hooggevoeligheid.

 1. Mijn kind kan omslaan als een blad: het ene moment enthousiast, het andere moment overstuur.
 2. Als mijn kind overprikkeld is, wordt mijn kind 'vervelend' en is moeilijk bij te sturen.
 3. Mijn kind wil niet graag rust nemen, ook al zie ik duidelijk dat mijn kind ontzettend moe is.
 4. Als mijn kind 's avonds in bed ligt, bruist het van de verhalen en ideeën, waardoor mijn kind regelmatig niet goed kan inslapen.
 5. Bij veranderingen wordt mijn kind prikkelbaar en tegendraads.
 6. Mijn kind ontspant van activiteiten die zowel leuk als ontspannend zijn zoals kapla, lego, knutselen, een eind fietsen.
 7. Mijn kind kan zich erg goed concentreren, zolang het bezig is met iets wat hij/zij leuk vindt.
 8. Als mijn kind op een boze toon wordt aangesproken, schrikt mijn kind zich een hoedje.
 9. Mijn kind heeft een enorm wilskrachtige kant en een hele zachte, lieve en tedere kant.
 10. Het lijkt wel alsof de zachte, lieve en tedere kant van mijn kind aan de kant wordt geschoven door die enorme wilskrachtige kant.
 11. Op school is mijn kind superbraaf en meegaand, thuis zoekt mijn kind steeds conflicten op.
 12. Als ik mijn kind op een lieve toon aanspreek op gedrag, dan trekt het zich niks van mij aan, maar als ik boos word, raakt mijn kind overstuur.
 13. Ontspanning staat meestal onderaan het 'menu van de dag'.
 14. Na een conflict zoekt mijn kind vaak de verbinding met mij op, omdat mijn kind lijdt onder de strijd die mijn kind zelf oproept.


Bron : gevoelig grootbrengen