systeemopstelling voor teams

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in iemands eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en de verhouding met anderen in dat systeem. Een systeem is een groep mensen waarin sprake is van binding, ordening en balans.

Een teamopstelling is een opstelling waarbij meerdere mensen aanwezig zijn, en de mensen allerlei zaken in en rondom het team kunnen spelen.

Door het positiespel tussen de mensen, hetgeen wat gedeeld wordt, en goede begeleiding, ontstaan inzichten voor het team. Het team kan met deze inzichten verder werken aan zichzelf en haar omgeving.

Als er zich een verandering voordoet in het veld bij een teamopstelling moet men zich uitspreken naar elkaar. Het is de verantwoordelijkheid van het team of ze ervoor kiezen de verandering te omarmen en door te voeren. Wat heb je van elkaar nodig voor de verandering? Wat doet het met je?

Eigen onverwerkte thema's worden op het team geprojecteerd. Je ziet heel vaak dat medewerkers dan niet doen wat je zegt. Tot we (de vraagsteller) laten inzien dat het iets persoonlijks is uit het familieveld wat mee kan resoneren.

Een teamopstelling creëert een collectieve ervaring. De vraagstelling of probleem vanuit het team staat centraal, waar willen jullie inzicht in ,wat is het doel. Deze wordt vaak eerst in het midden gezet. 

Voorbeeld: In een teamopstelling van een organisatie waarin het niet werkte tussen Klaas en de directeur. Konden Klaas en de directeur nu zomaar bewegen? Nee, dat gebeurde niet. De directeur sprak uit tegen Klaas dat Klaas naast hem moest komen staan. De opstelling kwam niet in beweging. Totdat de directeur zei: ''ik heb je nodig''. Dat raakt Klaas, omdat ze nooit communiceerden met hun hart. Klaas voelt zich gezien, wordt gezien en komt dichterbij.