ALGEMENE VOORWAARDEN YOGALESSEN


Algemene voorwaarden yoga

Deelname aan de yoga lessen betekent dat de ouders/verzorgers akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden van Praktijk M.l.R en de geldende (huis)regels van de betreffende locatie.

 1. De cursist en de ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw en ruimte waar de lessen zullen plaatsvinden.
 2.  De yoga lessen bij Praktijk M.l.R zijn geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 3. Praktijk M.l.R kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke- en of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
 4. Praktijk M.l.R  is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger.
 5. Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers. Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind gebeurt. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Praktijk M.l.R
 6. Bij verhindering van deelname bij een les wordt het op prijs gesteld dat dit doorgegeven wordt op telefoonnummer 06-10246154 of via info@praktijkmir.nl
   
 7. Om de lessen op tijd te kunnen starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 8. Op nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangegeven.
 9. Het cursusgeld word per maand vooruit betaald
 10.  Praktijk M.l.R hanteert een opzegtermijn van 1 maand.Voorafgaand aan de maand van opzegging.
 11. Indien ik  een keer niet in staat is een les te verzorgen, word je hier zo spoedig mogelijk over ge├»nformeerd. Deze les zal in overleg met mij  op een ander tijdstip ingehaald kunnen worden. Als dit niet lukt ontvang je voor de gemiste les restitutie van het lesgeld.